Home  |   Stel uw vraag  |   Mail naar  |   Partners  |   Zoek  |   Klanten  |   Contact

Voorwaarden

Voor het beantwoorden van uw vragen maken wij gebruik van de kennis en ervaring van onze specialisten en een wijds scala van informatie-bronnen die de specialisten ook in hun eigen werkkring gebruiken. Ondanks de zeer zorgvuldige samenstelling van de aan u verstrekte informatie kan MijnSpecialist geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die voortvloeit uit incomplete of foute antwoorden, noch voor schade of overlast die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de antwoorden.

MijnSpecialist wil aangeven dat via deze service geen diagnose gesteld wordt of kan worden gesteld. Voor het stellen van een diagnose is namelijk persoonlijk contact noodzakelijk. Dit is en blijft dus een taak van huisarts en of specialist. MijnSpecialist kan u echter wel voorzien van uitgebreide informatie die samenhangt met één of meerdere diagnosen die in het kader van de vraag in aanmerking komen. MijnSpecialist schrijft geen recepten of anderzins behandelingen voor.

MijnSpecialist hanteert algemene voorwaarden voor levering van aanvragers.

Tarieven

Indien uw zorgverzekeraar het beantwoorden van uw vraag niet rechtstreeks aan MijnSpecialist vergoed brengen wij u de volgende tarieven in rekening voor een medisch specialistisch e-consult (zie ook: Hoe kan ik mijn medische vraag vergoed krijgen?)

Tarieven

 Soort antwoord: 

 Tijdsduur beantwoording: 

 Tarief: 

 

 

 

 Standaard antwoord

 maximaal 5 werkdagen

 € 50,00

 Uitgebreid antwoord 

 maximaal 5 werkdagen

 € 75,00

 Binnen 24 uur antwoord 

 binnen 24 uur

 € 125,00

Standaard antwoord:

Indien u een standaard antwoord aanvraagt, maar uw vraag slechts uitgebreid beantwoord kan worden, krijgt u daarvan altijd per e-mail bericht. U ontvangt dan een verzoek tot goedkeuring voor het afhandelen van uw vraag met een uitgebreid antwoord voor het tarief van € 75,00. 

Uitgebreid antwoord:

Indien u een uitgebreid antwoord aanvraagt, maar uw vraag slechts standaard beantwoord kan worden handelen wij uw vraag af met een standaard antwoord voor het tarief van € 50,00. 

24-Uurs antwoord:

Ons streven is op werkdagen, binnen 24 uur na binnenkomst van uw bevestigings e-mail, uw vraag te beantwoorden. Bij ontvangst van uw bevestiging in het weekeinde, wordt uw vraag zo mogelijk nog binnen dat zelfde weekeinde beantwoord, anders de maandag daarop.

Indien wij door onvoorziene omstandigheden niet in staat zijn uw 24-uurs vraag binnen de gestelde termijn te beantwoorden, dan krijgt u daarvan per e-mail bericht. Uw vraag wordt dan z.s.m. standaard resp uitgebreid beantwoord voor de bij het type antwoord behorende tarief. 

Hoe gaat de betaling?

U krijgt per e-mail een factuur toegestuurd nadat uw vraag is beantwoord. U dient de factuur binnen 14 dagen na ontvangst te betalen. MijnSpecialist gaat er van uit dat u het vertrouwen niet zult schaden en dat u zult voldoen aan uw financiële verplichtingen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan is MijnSpecialist helaas genoodzaakt stappen te ondernemen voor incasso van uw schulden.

Online medisch advies
sinds 1997
Welkomstwoord:

Prof. Dr. Georg Hennemann

Wie vergoedt mijn medische vraag?

Meer informatie

Spreekuurthuis

Actuele informatie over ziekte en gezondheid verzorgd door huisartsen en specialisten

U gebruikt medicijnen?

Meer weten over het medicijn?

Teledermatologie

Beoordeling van huidafwijkingen
op basis van foto's


16-05-2008