Home  |   Stel uw vraag  |   Mail naar  |   Partners  |   Zoek  |   Klanten  |   Contact

Kunt u een voorbeeld geven van een standaard en/of uitgebreid antwoord?

Ja, hieronder vindt u een voorbeeld van een standaard en uitgebreid antwoord.

De antwoorden zijn geanonimiseerd en met uitdrukkelijke toestemming van de vragensteller gepubliceerd.

Voorbeeld standaard antwoord

Vraag:

Al geruime tijd lijd ik aan longemfyseem. ik gebruik dan ook zuurstof, prednison, combivent verneveling en div ontstekeingsremmers,omdat ik minstens een keer per maand een luchtwegeninfectie erbij krijg.

Wel, bijna alle middelen en ontstekingsremmers zijn er al geprobeert, maar niets mag meer baten.

Ik voel me dan ook steeds slapper en moet meer hoesten. ook heb ik emcor deco (medicijnen ) om de hartslag op pijl te houden en recent kwamen ze via een echo erachter dat ik een stuwing heb bij het hart, nu weet ik niet of dat kwaad kan, maar word wel een beetje bang.

Ik ben een man van pas 39 jaar met 2 kleine kinderen 1 van 3 en een van 1 en half. ik wil niet steeds mijn longarts hiermee lastig vallen. Ik ben zeer gesteld op deze dokter. Maar omdat de luchtwegeninfectie niet weg gaat, is het dan niet het beste om een infuus aan te leggen in het ziekenhuis. ik hoop op uw antwoord

met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

Wat de geneesmiddelen betreft heeft U inderdaad alles wat mogelijk is geprobeerd.Maar misschien zou meer geneesmiddelen tegelijk toch wel kunnen helpen, alhoewel ze apart geen effect hebben gehad. Bovendien is de emcor een middel dat benauwdheid in de hand kan werken, dus dat zou misschien weggelaten moeten worden. Ook kan de emcor, wanneer U geen andere medicijnen ter versterking van het hart gebruikt de hartswerking verslechteren. Nu U stuwing heeft bij het hart dient U ook door de cardioloog te worden behandeld. Is dat ook zo? Dit moet in ieder geval gebeuren. Val Uw longarts hier toch maar over lastig. Als enige verdere behandeling is, althans theoretisch nog een mogelijkheid en dat is via een operatie een stuk long, dat heel slecht is, weghalen zodat er voor de rest van de longen meer ruimte is om te kunnen functioneren. Het weghalen van dat stuklong is niet erg, want het is zo slecht dat het toch niet meer functioneert. Dit soort beslissingen dienen  echter genomen te worden in grote medische centra met ervaring op dit gebied. Meestal zijn dit de afdelingen longziekten van de academische ziekenhuizen.

Misschien is een second opinion voor U op zijn plaats.

Ik wens U erg veel succes!

prof. dr. Georg Hennemann, internist/endocrinoloog

Vervolg

Ten eerste,hartelijk dank, voor uw advies.

Na uw advies heb ik een consult gehad met mijn cardioloog en gaf inderdaad toe, dat er gestopt moest worden met de emcor deco. Er zit ook vocht bij het hart en heb nu bumetanidum voorgeschreven gekregen,en verder geen medicijnen meer. In april krijg ik pas weer een echo voor het hart en moeten daar maar op wachten.

Morgen moet ik op controle bij mijn longarts en zal hem het een en ander vragen ,nl over een operatie. Ik heb ondanks de medicijnen nog steeds een infectie bij de luchtwegen en het wil maar niet verdwijnen. U mag best weten, af en toe ben ik bang, want wat kan er in het ergste gebeuren als je zo door blijft lopen.

Heel Hartlijke dank ben ik u verschuldigd

Voorbeeld uitgebreid antwoord

Vraag:

Mijn moeder, heeft 3 februari jl. gordelroos gekregen. Het begon met pijn in haar linkerschouder. Enkele dagen daarna kwamen er blaasjes op en de dag daarna breidde het zich uit naar haar linkerborst (hele grote blazen), ook onder haar oksel en de rand van haar bovenarm.

Vanaf  de dag dat haar huisarts gordelroos constateerde, heeft zij haar een kuur voorgeschreven van Zelitrex  500 mg met pijnstillers , Carbamazepine CF 200 mg en Lin zinci oxidi oleosum FNA zalf .

Na een aantal weken waren de plekken en blazen op haar huid uitgedroogd. Om de pijn te verzachten, en haar weer wat op te peppen na de Zelitrex kuur, heeft de huisarts mijn moeder twee weken na het begin van de gordelroos een stootkuur prednison voorgeschreven. De eerste week 60 mg., de tweede week 30 mg., en de derde week 15 mg. Deze stootkuur werd haar gegeven na overleg met een pijncentrumteam van Academisch ziekenhuis Dijkzigt te Rotterdam.  Daar is zij november 1994 behandeld  toen zij na weken tobben met haar gezondheid plotsklaps blind werd aan haar rechteroog en er bij ziekenhuisopname polymyalgia (arteritis temporalis) bij haar werd geconstateerd. Zij kreeg toen ook een stootkuur van 60 mg prednison per dag, waarop zij heel goed reageerde (alleen de blindheid aan het rechteroog bleef). Na jaren heeft de internist de prednison teruggebracht tot  2,5 mg om de dag, hetgeen zij ook nu nog  slikt naast Fosamax (’s ochtends), carbasalaat calsium (ascal) plus calcium forte (na breken van een heup en twee polsen).

Mijn moeder  reageerde nu ook weer goed op de stootkuur prednison , kreeg weer zin in alles en wilde terug naar haar eigen flatje, waar zij zelfstandig in Dordrecht woont.

Maar na het beëindigen van de stootkuur en het ’normaal’ innemen van 2.5 mg prednison om de dag werd de pijn erger. Zij kan geen kleding velen op haar borst, dat doet erge pijn en in de loop van de middag krijgt zij zenuwpijn (‘het prikt’, zo omschrijft zij de pijn) in de bewuste plekken.

Verdovende crème van de huisarts hielp niet. Ze gebruikt nu een maand een Aloë Vera gel met 95% Aloë Vera concentratie, afgewisseld met Sint Janskruidolie om de pijnlijke huid te verzachten. Tot nu toe zonder resultaat.

We vragen ons af wat we verder eraan kunnen doen om de pijn en ‘’prikkelingen’ voor haar te bestrijden of beter te verzachten. We weten, dat het een langdurige kwestie kan zijn. Maar we hopen door uw aanbevelingen het dragelijker voor haar te maken en het sneller te kunnen laten genezen, eventueel door homeopathie of homeopathische behandelingen.

Antwoord:

De behandeling van de pijn na een gordelroos is nog steeds een groot probleem en er is tot nu toe geen enkel gouden recept gevonden. De beschikbare studies op dit gebied hebben aangetoond dat het belangrijk is, om de gordelroos zelf zo vroeg en intensief mogelijk te behandelen omdat men anders toch altijd een beetje achter de feiten aanloopt.

De situatie is hier wat gecompliceerd door het feit, dat mevrouw al 82 jaar oud is, waar men toch een beperkte functie van lever en nier mag verwachten, zodat ik voor alle adviezen die hier nu zullen volgen nauwkeurig overleg met de huisarts wil aanbevelen.

Ik wil een overzicht geven van middelen uit de geneeskunde, die in minimaal een redelijk opgezet wetenschappelijk onderzoek gunstige effecten op de pijn na een gordelroos hebben laten zien:

 1. Amitriptyline – beginnend met 10-25 mg per dag, en voorzichtig oplopend (10-25 mg meer per week) heeft gunstige effecten laten zien. Nortriptyline lijkt vooral door oudere patiënten nog beter getolereerd te worden. Ook hier moet de dosering voorzichtig worden opgebouwd. Voor deze stoffen zijn nu heel overtuigende gegevens beschikbaar, en het lijkt mij de moeite waard, om de behandeling hiermee aan te vangen.
 2. Locale toediening van Lidocaine 5% “patches”. Het plaatselijk pijnstillende effect lijkt behoorlijk te zijn, en het wordt toch goed getolereerd. Wel moet men met de zogenoemde “toxische bovengrens” rekening houden.
 3. De toegediende hoeveelheid van Carbamazepine is met 200mg per dag nog vrij laag. Als het goed wordt getolereerd en er geen contraindicaties bestaan, mag men de dosering nog ophogen.
 4. Gabapentine is een andere pijnstiller, die ook vooral tegen inschietende pijn goede werkingen heeft laten zien. Het wordt algemeen goed getolereerd en is samen met een Lidocaine patch voor sommige onderzoekers de eerste keuze in de behandeling.
 5. Oxycodon is een pijnstillend opiaat dat ook in een goede studie een effect op de pijn na een gordelroos heeft laten zien.
 6. Het herhaald toedienen van prednison heeft ook in studies bewezen effecten, maar gezien de bijwerkingen zou dit niet de eerste keuze moeten zijn. Er zijn ook studies, waar men prednison met succes in de buurt van het ruggenmerg heeft gespoten, maar dit kan ernstige bijwerkingen (tot dwarslaesie toe) veroorzaken, en is zeker niet aan te raden.
 7. Een laatste techniek is de zog. TENS, waar met elektrische stimulatie een soort tegen-irritatie van de pijn veroorzaakt wordt. Deze behandeling wordt vooral in pijnbehandelcentra toegepast en heeft in enkele gevallen ook successen laten zien.

Ik wil benadrukken, dat deze 7 punten op een wetenschappelijke basis berusten en zeker onder goede begeleiding door en huisarts en/of pijnbehandelaar moeten worden toegepast.

Nu wordt er doelgerecht ook nog om aanbeveling uit het gebied van de homeopathie gevraagd:

Zoals bij alle chronische aandoeningen waar men met de wetenschappelijke geneeskunde niet volledig tevreden is, heeft ook bij de pijn na een gordelroos de alternatieve geneeskunde wat suggesties, hoe het beter kan worden. Ik wil benadrukken dat deze suggesties NIET door een wetenschappelijk onderzoek zijn getest, dat ook homeopathische middelen ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken, en dat het beslist niet verstandig is om deze middelen zonder overleg met een deskundige persoon toe te dienen.

Er zijn berichten over positieve ervaringen met de volgende alternatieve geneestechnieken:

 1. Lysozyme / Serrapeptase en andere enzym-preparaten.
 2. Trollius europaeus D 12
 3. Behandeling van de huid met Taraxacum-Bladen
 4. Horvitrigon-Toxine
 5. Capsicaine-Creme
 6. Acupunctuur
 7. Vitamine B12
 8. Regelmatig met de warme föhn op het betroffen gebied blazen

Met geen enkele van deze technieken heb ik persoonlijke ervaringen, het slikken van vitamine B12 en de poging met de warme föhn lijken mij nog het minst gevaarlijk.

Samenvattend wil ik vaststellen dat er zowel op het gebied van de wetenschappelijke geneeskunde nog een aantal mogelijkheden zijn om de situatie te verbeteren en als dat dan nog steeds niet zou lukken, zijn er ook nog wat (min of meer dubieuze) alternatieve technieken bekend.

Online medisch advies
sinds 1997
Welkomstwoord:

Prof. Dr. Georg Hennemann

Wie vergoedt mijn medische vraag?

Meer informatie

Spreekuurthuis

Actuele informatie over ziekte en gezondheid verzorgd door huisartsen en specialisten

U gebruikt medicijnen?

Meer weten over het medicijn?

Teledermatologie

Beoordeling van huidafwijkingen
op basis van foto's


16-05-2008